เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย

แท็ก: ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย

ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ทีมงาน The Next Gen Final เข้าตรวจประเมินโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยสโมสรนักศึกษา เข้าตรวจประเมินโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย “เด็กไทยต้นแบบ” ...

ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลค...

ในสถานการยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าชุมชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) เป็นอย่างมากและส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ของชุมชนขาดรายได้ หล...

ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ฝึกอบรมการผลิตสื่อ การนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ เสริมสร้างช่องทางในการสร้างอาชี...

ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) ทำให้ครอบครัว และชุมชนขาดรายได้ แหล่งทำมาหากินต้องปิดตัวลง เนื่องจากต้องป้องกันการติดเชื้อ จึงทำให้กลุ่มผู้ประก...

ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย จัดพิธี MOU ออนไลน์ ป้องกันและลดการแพร่ระบาด โควิด -19

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนากำลังคนออกสู่ตลาดแรงงาน เมื่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพแ...

เรื่องน่าสนใจ