วันพฤหัสที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก คลัสเตอร์ระบบราง

แท็ก: คลัสเตอร์ระบบราง

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. ประชุมหารือด้านระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมกับคณะผู้บริหารแล...

ดร. อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ...

เรื่องน่าสนใจ