วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก คิดเป็นเทคโน

แท็ก: คิดเป็นเทคโน

นักวิจัย เจ๋ง คิดค้นเครื่องอัดแผ่นวัสดุชีวภาพ ราคาถูกสำหรับชุมชน

“ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนชุมชน ใช้งานได้ง่าย โดยแผ่นอัดที่ได้จากเครื่องนี้มีคุณสมบัติผ...

เครื่องอบแห้งระบบพาด้วยความร้อนแบบบังคับ ของ ม.แม่โจ้

เครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ที่เราได้พบเห็นมีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากแก๊สหุงต้ม แต่ทุกๆ รูปแบบได้มีการ...

วิศวะคอมพิวเตอร์ มทร. ศรีวิชัย เจ๋ง สร้างเครื่องเพาะถั่วงอก ควบคุมอุณหภูมิน้ำ

เทคโนโลยีกับการพัฒนาเกษตรกรรมในปัจจุบันของประเทศไทยเรานั้น มาไกลกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก ด้วยความร่วมมือกันหลายภาคส่วนที่ได้นำองค์ความรู้หลายๆ ด้าน ท...

มทร.ศรีวิชัย คิดค้น สิ่งประดิษฐ์ เครื่องช่วยเดิน Walking Assist

ปัจจุบันการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกอันเนื่องมาจากโรคเส้นเลือดในสมอง ซึ่งการทำกายภาพบำบัดนั้นจำเป็นจะต้องมีทีมแพทย์หรือนักกา...

เตาเผาขยะไม่ก่อมลพิษ K650 นวัตกรรมใหม่ ช่วยลดขยะ-แก้ปัญหามลพิษ

หากพูดถึงขยะแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหน หรือประเทศใด ก็ต้องมีขยะหรือสิ่งของที่หลงเหลือจากการใช้งาน ไม่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ สำหรับประเทศไทยเองก็เช่...

เครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพ มทร. ธัญบุรี ประยุกต์ใช้จริงเพื่อชุมชน

“เครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพ” ผลงานนวัตกรรมจากโครงการ “Learning Express” โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี (RMUTT) และ Sing...

นวัตกรรมใหม่ เครื่องตรวจสอบและคัดแยกไข่ที่มีโอกาสฟักอัตโนมัติ

คณะวิจัยนำโดย ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ นายเอกภพ เหล็กเพชร นายธนกร วัฒนาพร น.ส.นันท์นภัส ทิพส์แสง นายวัชรพงษ์ สุขศรีสว่างวงศ์ นายเจษฎา ศรีวิทิตกุล นายสิรวิช...

8 นวัตกรรมเด่น จาก มทร. ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี วางวิสัยทัศน์ (Vision) เป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน...

10 นวัตกรรมเด่น ที่น่าจับตามอง “ถังขยะฆ่าเชื้อโรคฯ” รายแรกของโลก

ในฉบับนี้ ขอนำเสนอนวัตกรรมเด่น ผลงานนักวิจัย และนักประดิษฐ์ไทย ที่ไปชนะรางวัลจากเวทีประกวด ในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ...

รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ชี้ปลอดภัยสูง มีที่ครอบใบตัด เศษหญ้าออกมาทางด...

เรื่องน่าสนใจ