วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก คุณภาพชีวิตเกษตรกรรอบด้าน

แท็ก: คุณภาพชีวิตเกษตรกรรอบด้าน

ดัชนีผาสุกเกษตรกร ปี 61 พัฒนาดีขึ้น เพิ่มอยู่ที่ระดับ 80.29 พร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรอบด...

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้จัดทำดัชนีความผาสุกของเกษตรกร เพื่อสะท้อนถ...

เรื่องน่าสนใจ