วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก งานวิจัยท้าทายไทย

แท็ก: งานวิจัยท้าทายไทย

อว. โดยวช. ร่วมเสวนากับ TBCSD และ TEI ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5 โดยภาคธุรกิจไทย

สืบเนื่องจาก ประเด็นปัญหาเรื่อง PM2.5 ปัจจุบัน ได้ยกระดับกลายเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ (Country Issue) ที่มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เนื่องจา...

วช. จัดเวทีวิชาการ บูรณาการงานวิจัย : ท้าทายไทย…สังคมไทยไร้ความรุนแรง

วช. จัดเวทีวิชาการ บูรณาการงานวิจัย : ท้าทายไทย...สังคมไทยไร้ความรุนแรง” หวังขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสู่แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความรุนแรงในสังคมไทยให้เป็นร...

วช. เปิดเวทีเสวนา “กู้วิกฤตชาติ PM 2.5” ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) อาศรมความค...

เรื่องน่าสนใจ