วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก งานวิจัยและนวัตกรรม

แท็ก: งานวิจัยและนวัตกรรม

วช. ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การบริหารจัดการน้ำ และจังหวัด 4.0 อย่างยั่งยืน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยหลักของประเทศและส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เป็นหน่วยงานกลางที่ประสาน เชื่อมโยงในการทำง...

เรื่องน่าสนใจ