วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก จำหน่ายพันธุ์ปลา

แท็ก: จำหน่ายพันธุ์ปลา

ปลาน้ำจืดเงินล้านงาน ในครัวเรือนคนร้อยเอ็ด

ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แม้จะเป็นแหล่งแดนดินถิ่นอีสาน ที่เคยได้ชื่อว่าแห้งแล้งเหลือเกินนั้น ยังมีเรื่องของการเลี้ยงปลา ซึ่งต้องอาศัยแหล...

เรื่องน่าสนใจ