วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

แท็ก: จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วช. นำนวัตกรรมจัดการกับวัชพืช-ผักตบชวา ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วช. ได้รับมอบหมายจาก ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยคณะกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจ กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้ดำเนินกิจกรรม...

เรื่องน่าสนใจ