วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก จีดการน้ำหน้าแล้ง

แท็ก: จีดการน้ำหน้าแล้ง

อ่างเก็บน้ำหนองด้าง ตัวอย่างการจัดการน้ำ เพื่อชีวิตของคนในชุมชน ที่จอมทอง

“น้ำคือพื้นฐานของชีวิต” การมีแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ล้วนมีผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนทั้งด้านการใช้น้ำเพื่อ...

เรื่องน่าสนใจ