เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก ชุมชนต้นแบบ

แท็ก: ชุมชนต้นแบบ

สร้างชุมชนต้นแบบผลิตพืชปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ภาคอีสานตอนบน

การผลิตพืชผักของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนมากจะผลิตได้ดีในฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ทำให้มีผลผลิตมากเกินความต้องการของตลา...

วช. – กอ.รมน. มอบรางวัล “ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ในงาน “มหกรร...

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจั...

กลุ่มธุรกิจ TCP สานต่อพันธกิจจัดการน้ำทุกมิติ ปลุกพลังเศรษฐกิจ นำร่องชุมชนต้นแบบ “เติมน้ำใต้ดิน”

กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ริเริ่มโครงการโอบอุ้มลุ่มน้ำไทย มุ่งเน้นพันธกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครบทุกมิติ ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน เพื่อสร้างความยั่ง...

สยามคูโบต้า และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) เปิดตัว “เกษตรทิพย์ฟาร์ม” ต่อยอดจ...

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) ต่อยอดความก้าวหน้าของศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสย...

กลยุทธ์หยุดหมอกควันบนพื้นที่สูง บ้านห้วยน้ำใส อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ชุมชนต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ด้านพัฒน...

ความสำเร็จของการลดปัญหาหมอกควัน และลดเผาป่า บนพื้นที่สูง เกิดจากการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนแบบโครงการหลวง ที่เน้นให้ชุมชนสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการด...

กรมวิชาการเกษตรเปิดตัว “หมู่บ้านวิชาการเกษตร”

กรมวิชาการเกษตรเปิดตัว “หมู่บ้านวิชาการเกษตร"ในพื้นที่ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล หวังเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านการผลิตพืชผสมผสานตามหลักปรัช...

เรื่องน่าสนใจ