วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก ซีพีเอฟ สนับสนุนการแข่งขัน “Thailand Accounting Challenge 2019”

แท็ก: ซีพีเอฟ สนับสนุนการแข่งขัน “Thailand Accounting Challenge 2019”

ซีพีเอฟ สนับสนุนการแข่งขัน “Thailand Accounting Challenge 2019”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย นายวรวิทย์ เจนธนากุล อุปนายกคน  ที่สอง และประธานกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร และ นาง...

เรื่องน่าสนใจ