วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

แท็ก: ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

ผัก-ผลไม้อินทรีย์ โตปีละ 20% ตลาดนี้ไม่ควรมองข้าม

ตลาดสุขใจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้ชื่อว่าเป็น “ตลาดเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ” ที่น่าเรียนรู้แห่งหนึ่งของประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ภ...

เรื่องน่าสนใจ