วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

แท็ก: ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

วว. ลงนาม มจพ. ร่วมกันพัฒนางานวิจัย /หลักสูตร/ ห้องปฏิบัติการสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตอบโจทย์ภ...

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจา...

เรื่องน่าสนใจ