วันพฤหัสที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ตัวแทนอาเซียน

แท็ก: ตัวแทนอาเซียน

อพท. 3 เชื่อมโยง อพท. 5 พัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยง สปป.ลาว

“ท่องเที่ยวชุมชน” เป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน ให้ชาวบ้านได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพ...

เรื่องน่าสนใจ