วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ต้นไผ่ฟาร์ม

แท็ก: ต้นไผ่ฟาร์ม

เลี้ยงสัตว์ สไตล์ต้นไผ่ฟาร์ม เน้นสวยและแปลก

“ดั้งเดิมนั้นผมเลี้ยงวัวพื้นเมือง โดยจะขายใน 2 แบบ คือ ขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อโดยทั่วไป และอีกส่วนขายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปเลี้ยงเป็นวั...

เรื่องน่าสนใจ