วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ทำนา

แท็ก: ทำนา

พัทลุงทำนาข้าวในทะเลสาบ ผลผลิตดี ไม่ต้องใช้ปุ๋ย

บรรพบุรุษชาวประมงริมทะเลสาบสงขลา ฝั่งจังหวัดพัทลุง หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตออกเรือหาปลาเป็นอาชีพหลัก หารายได้มาเลี...

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งแทนข้าว เพราะราคาดี มีผลผลิตต่อไร่สูง

กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หันมาปลูกพืชไร่หรือพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งแทนการปลูกข้าวนาปรัง ชี้ปลูกง่าย ราคาดี มีการสนับสนุนช่วยเหล...

ถึงคิวเก็บ”ภาษีน้ำ”ทำนา-เลี้ยงสัตว์ เริ่มตค.นี้รีดเกษตรกร โรงแรม-สนามกอล์ฟ

เดือนหน้ารัฐเรียกเก็บภาษีน้ำ ทั้งจากแม่น้ำ ลำคลอง บึง แยกเป็นถ้าใช้การเกษตร-เลี้ยงสัตว์ เก็บไม่เกิน50 สตางค์ต่อลบ.ม. ส่วนโรงแรม-ที่พัก-ร้านอาหาร เก็บ ...

ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิตต่อไร่

คอลัมน์ ตามรอยฟ้า นอกจากบริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพช...

ห้ามทำนาปรังรอบ 3

แม้ว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในปีนี้จะมีปริมาตรน้ำใช้การได้รวมกัน 21,854 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างรวมกันหรือ...

แนะทำนาแบบเปียกสลับแห้ง สู้วิกฤตน้ำน้อย

เทคโนโลยีการจัดการน้ำอย่างประหยัดแบบเปียกสลับแห้ง เหมาะสำหรับพื้นที่นาในเขตชลประทานที่ควบคุมและระบายน้ำได้   คุณอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเ...

ข้าว พืชเพื่อความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่น ผลิตข้าวได้ต่อไร่สูงที่สุดในโลก

ในอดีต คนญี่ปุ่นทางตอนเหนือของประเทศ เคยอดข้าวตายมาแล้ว เนื่องจากอากาศหนาวจัดทำนาไม่ได้ผล ต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง ญี่ปุ่นภายใต้การสนับสนุน...

ทำนาแบบปาเป้า ช่วยลดต้นทุนการผลิตในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

นายพิเชียร ระวิระ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ปัจจุบันต้นทุนการทำนามีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจาก น้ำมัน ปุ๋ย และสารเคมี มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...

เรื่องน่าสนใจ