วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา

แท็ก: นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา

วช. ขึ้นเหนือ จัดกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “พัฒนาคน พัฒนาอาช...

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...

เรื่องน่าสนใจ