วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก นาเกลือ

แท็ก: นาเกลือ

มกอช. ดันมาตรฐานผ่าทางออกวิกฤติเกลือทะเลไทย

ปัจจุบันเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรนับเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญ สร้างรายได้ให้เกษตรกรนาเกลือได้ปีละไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท ประเทศไทยทำนาเกลือเป็นอาชีพดั้งเ...

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนเกษตรกรทำ “แปลงใหญ่นาเกลือ”เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนเกษตรกรทำ “แปลงใหญ่นาเกลือ” ในพื้นที่นิคมสหกรณ์โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สืบเนื่...

“นาเกลือแปลงใหญ่” จุดเปลี่ยน อาชีพการทำนาเกลือสู่ความยั่งยืน

สมัยก่อน หากใครเดินทางลงไปทางภาคใต้ ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี จะเห็นพื้นที่นาเกลือดูกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา การทำนาเกลือทะเลแบบโบราณนิย...

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนเกษตรกรนิคมสหกรณ์โคกขามรวมกลุ่มแปลงใหญ่นาเกลือ พัฒนาคุณภาพผลผลิตและลดต้นทุนสร้า...

พื้นที่ในตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเกลือทะเลที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย  ปัจจุบันเกษตรกรที่ยึดอาชีพการทำนาเก...

ฆาแฆ ตานิง มานิฮฺ…เกลือหวานตานี นาเกลือผืนสุดท้ายในแหลมมาลายู

มูลนิธิสยามกัมมาจล ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ภาพเกลือสีขาวส่องประกายระยิบระยับกองเรียงราย คือภาพชินตาของคนในชุมชนตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี แต่เป...

ชาวนาเกลือท้อแท้ กำลังราคาดี ฝนมา นาเกลือล่ม เงินละลายหายไปกับน้ำ

วันนี้ (11 ม.ค.) นายเชาว์ เฮงสกุล ประธานสหกรณ์การเกษตรนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งทำนาเกลือ 120 ไร่ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจุบันมีพื้นที่ทำ...

เรื่องน่าสนใจ