วันพฤหัสที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก นาแปลงใหญ่

แท็ก: นาแปลงใหญ่

แปลงใหญ่ข้าวอู่ทอง ต้นแบบความสำเร็จ ที่เชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.อย่างเข้มแข็ง

ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ชูจุดแข็งประความสำเร็จการทำเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล จากการที่เกษตรกรสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างศูนย์...

นาแปลงใหญ่มหาสารคามปลื้มนวัตกรรมอัจฉริยะคูโบต้า “ ระบบ KIS”ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ฟันกำไรได้มากขึ...

อาชีพเกษตรกรรม นับเป็นรายได้หลักของคนไทยจำนวนมาก แต่ในวันนี้ เมืองไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว ดังนั้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนในภาคเกษตร จึงเป็นอุ...

กรมการข้าว วางเป้าใช้ ศูนย์ข้าวชุมชน-นาแปลงใหญ่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 100,000 ตัน

กรมการข้าว เตรียมใช้ศูนย์ข้าวชุมชน-นาแปลงใหญ่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 100,000 ตัน แก้ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูการผลิต ปี 2563 ชู “ศูนย์ข้าว...

เกษตรอำเภอเขาย้อย จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1

เกษตรอำเภอเขาย้อย ร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 ระหว่างเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่กับผู้ประกอบการโรง...

เครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กต้นแบบ ผลงาน ม.แม่โจ้

ในปัจจุบันนี้ เป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวกันในหลายจังหวัด เพราะต้นข้าวส่วนใหญ่จะสุกและแก่พร้อมเก็บเกี่ยวในช่วงปลายปี ขณะเดียวกันเราคงจะเห็นรถเกี่ยว...

นายกชาวนาชี้ โครงการนาแปลงใหญ่ ช่วยลดความเสี่ยงภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งจะส่งผลกระทบพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังหรือไม่นั้น ขณะนี...

กรมการข้าว ตอกย้ำความสำเร็จส่งเสริมนาแปลงใหญ่ ยก ราชบุรี เพชรบุรี ต้นแบบสู่ความยั่งยืน

กรมการข้าว เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ซึ่งถือเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศเข้ามามีส่วนร่วม โดยปัจจ...

กรมการข้าว เร่งเครื่องเดินหน้าต่อ สร้างมาตรฐาน GAP ทุกแปลงควบคู่เชื่อมโยงตลาดครบวงจร

นางจุลมณี  ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และ...

สสก.1 ชัยนาท เผยความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ ปี 61

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในเรื่อง การลดต้นทุ...

โครงการนาแปลงใหญ่ “ชาวนา” ได้มากกว่าที่คิด

จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการ “นาแปลงใหญ่” ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 จนสามารถตั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่ได้ 301 กลุ่ม...

เรื่องน่าสนใจ