วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก นโยบายเกษตรอินทรีย์

แท็ก: นโยบายเกษตรอินทรีย์

“เกษตรเกาะยาวจับมือศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพังงา พัฒนาเกาะยาวสู่เมืองเกษตรอินทรีย์”

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวจับมือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา เพิ่มความรู้ ทักษะในการทำเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ในวันที่ 23 มกราคม 256...

เกษตรฯ เดินหน้ายกระดับประเทศผู้นำเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน

เกษตรฯ เปิดยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 5 ปี  ตั้งเป้าปี 2564 ขยายพื้นที่ผลิตกว่าล้านไร่   พร้อมส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มกว่า 9 หมื่...

เรื่องน่าสนใจ