วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง

แท็ก: น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง

โค่นสวนยางฯ ปลูกน้อยหน่าเพชรปากช่อง 2 ปีให้ผลผลิต ขายหน้าสวน-ออนไลน์ รายได้หลักหมื่น

จากสถานการณ์ราคายางพาราที่ไม่สู้ดีเหมือนแต่ก่อน ทำให้นายนาวี จันทร์กระจ่าง เกษตรกรสวนยางฯ ใน ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ตัดสินใจโค่นต้นยางพาราเนื้อที...

เรื่องน่าสนใจ