วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก น้ำหมัก

แท็ก: น้ำหมัก

สูตรน้ำหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนในสวนยางฯ ที่เปิดกรีดแล้ว งบฯ 2 พันใช้ได้ 10ไร่

ปัจจุบันการทำสวนยางพารามีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมาก เนื่องจากปุ๋ยเคมีราคาแพง เกษตรกรรายย่อยไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะซื้อปุ๋ยเคมีใส่ยางพาราให้ถูกต้องตามหลั...

รองอธิบดีกรมพัฒนาดิน ลุยลงติดตามงานภาคใต้

นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน สถาน...

ผลิตฮอร์โมนไข่ ลดปัญหาศัตรูพืช

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หรือ ปุ๋ยน้ำหมัก เกษตรกรสามารถทำใช้เองได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อให้เสียเงิน ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายร้อยสูตร มีการประยุกต์หรือดัดแปลงสูตรตา...

พะเยา ลดต้นทุน นำน้ำหมักชีวภาพป้องกันกำจัดศัตรูพืช ใช้อากาศยานไร้คนขับฉีดพ่น

คณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดพะเยา เปิดโครงการคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา (คบจ.) ร่วมใจส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ด้วยน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้โดรน ฉีดพ่...

เรื่องน่าสนใจ