วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก น้ำหมัก

แท็ก: น้ำหมัก

ผลิตฮอร์โมนไข่ ลดปัญหาศัตรูพืช

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หรือ ปุ๋ยน้ำหมัก เกษตรกรสามารถทำใช้เองได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อให้เสียเงิน ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายร้อยสูตร มีการประยุกต์หรือดัดแปลงสูตรตา...

พะเยา ลดต้นทุน นำน้ำหมักชีวภาพป้องกันกำจัดศัตรูพืช ใช้อากาศยานไร้คนขับฉีดพ่น

คณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดพะเยา เปิดโครงการคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา (คบจ.) ร่วมใจส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ด้วยน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้โดรน ฉีดพ่...


เรื่องน่าสนใจ