วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก น้ำหมักชีวภาพ

แท็ก: น้ำหมักชีวภาพ

เลี้้ยงกบ สร้างรายได้ ปีละแสน ที่สกลนคร

ที่บ้านน้อยจอมศรี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ ส่วนใหญ่ใช้น้ำจาก "เขื่อนน้ำอูน" สำหรับทำการเกษตร ฉะนั้น ผู้ที...

“สูตรปุ๋ย-น้ำหมักชีวภาพ”ใช้ดีบอกต่อ ช่วยลดต้นทุน เทคนิคความสําเร็จมะม่วงส่งออก มาตรฐานGAP

มะม่วง เป็นผลไม้ที่สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย สําหรับภาคกลางนิยมปลูกในจังหวัดราชบุรี นครปฐม อ่างทอง และสุพรรณบุรี ปัจจุบันการส่งเสริมการปลูกมะม่ว...

แนะวิธีลดต้นทุนผลิตในสวนยาง ด้วยการเสริมรากและทำปุ๋ยเอง

สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ ในช่วงที่ราคายางและปาล์มสูง เกษตรกรมีความสุข เดิมทีการกรีดยางในระยะแรก ใช้แรงงานครอบครัวกรีดย...

รองอธิบดีกรมพัฒนาดิน ลุยลงติดตามงานภาคใต้

นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน สถาน...

ขวัญชัย แตงทอง เกษตรกรทำนาดีเด่น ปี 2562 ที่ชัยนาท

“ข้าว” คือต้นธารแห่งวัฒนธรรมของคนไทย เป็นรากฐานของชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตและสังคมของไทย แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมาก สั...

หนึ่งใจ บูโอโน่ ร่วมมือ ผลิตน้ำหมักรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โครงการตามพระราชดำริฯ มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกร ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด เกิดประโยช...

“น้ำหมักมูลไส้เดือน-ช่วยเพิ่มขนาดของดอกดาวเรือง”

ประเทศไทยเราได้องค์ความรู้ก่อเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการลองผิดลองถูกจากหนึ่งคนหนึ่งความคิดจนกลายเป็นความชำนิชำนาญ ภาษาราชการเรียกว่า “ปราชญ์” ปร...

เรื่องน่าสนใจ