วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก บริหารจัดการน้ำ

แท็ก: บริหารจัดการน้ำ

คาด “ลุ่มน้ำปิงตอนบน” ไม่ประสบภัยแล้ง เร่งบริหารน้ำต้นทุน “เขื่อนแม่งัด-แม่กวง”

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 1 สรุปสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน ในเขต สชป.1 (ชม.และ ลพ.) ...

ผู้นำป่าชุมชน น้อมนำศาสตร์พระราชา บริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัย

ผู้นำป่าชุมชน น้อมนำศาสตร์พระราชา บริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัย ราชบุรีโฮลดิ้ง- กรมป่าไม้ ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายคนรักษ์ป่าปีที่ 10 ผู้นำป่าชุม...

10 ปี รักน้ำ “โคคา-โคลา” แก้ปัญหาน้ำตามภูมิสังคม

เพราะน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้คน อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเครื่องดื่ม ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีผ่านมา “กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา...

“บริหารจัดการน้ำ” โจทย์ใหญ่ของนักวิจัย ทำอย่างไร “น้ำ” สู่ภาคเกษตรกรรมได้ทั่วถึง

“การบริหารจัดการน้ำ” เป็นโจทย์สำคัญและโจทย์ใหญ่ที่ทำให้ แต่ละปีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดเวทีสาธารณะขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ให้หลายภาคส่...

เรื่องน่าสนใจ