วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ปลานิลในหลวง

แท็ก: ปลานิลในหลวง

ด้วยพระบารมี ปลานิล สร้างมูลค่า 12,000 ล้านบาท ต่อปี

สงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยได้รับผลกระทบระหว่างปี พ.ศ. 2484-2488 ส่งผลรุนแรงเกินคาดคิด ประชาชนบางส่วนต้องทิ้งที่อยู่อาศัย และที่ทำกินเพื่อหนีภัยสงคราม ที่...

เรื่องน่าสนใจ