วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ปลูกข้าวโพดหลังนา

แท็ก: ปลูกข้าวโพดหลังนา

เกษตรกรขอนแก่น ปลูกข้าวโพดหลังนา สร้างรายได้ สู้ภัยแล้ง

พื้นที่บ้านทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ใต้เขื่อนอุบลรัตน์ แต่ในพื้นที่กลับไม่มีน้ำใช้ เพราะพื้นที่อยู่สูงกว่าแหล่งน้ำ และไม่มีระบบส...

ปลูกข้าวโพดหลังการทำนา ในโครงการสานพลังประชารัฐ ลดทุน ลดเสี่ยง รายได้มั่นคง วิถียั่งยืน

ข้าวโพด เป็นพืชที่เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อนำเมล็ดมาเป็นส่วนผสมการทำอาหารสัตว์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสาน...

เรื่องน่าสนใจ