วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ปลูกผักในมุ้ง

แท็ก: ปลูกผักในมุ้ง

ผักโขม เกษตรกรปลูกในมุ้งได้ผักปลอดภัยเพื่อการส่งออก

ผักโขม เป็นพืชผักปลอดภัยคู่ครัวที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง การหว่านเมล็ดพันธุ์ปลูกในมุ้ง การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ การควบคุมป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชา...

เรื่องน่าสนใจ