วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

แท็ก: ปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ผักกูดอินทรีย์ใต้ต้นสัก ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกง่าย ได้ผลดี...

ผักกูด เป็นชื่อของผักชนิดหนึ่งจัดอยู่ในตระกูลเฟิร์น สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู และนอกจากจะนำมาเป็นอาหารได้แล้วยังใช้เป็นสมุนไพรได้อีกด้วย ผักก...

เรื่องน่าสนใจ