วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ปลูกองุ่นไชน์มัสคัต

แท็ก: ปลูกองุ่นไชน์มัสคัต

วช. ส่งเสริมการปลูกองุ่นพันธุ์ “ไชน์มัสคัต” เกรดพรีเมี่ยม ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท ...

เรื่องน่าสนใจ