วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ปุ๋ยไส้เดือน

แท็ก: ปุ๋ยไส้เดือน

นิรัชพร ธรรมศิริ ผู้หญิงคนนี้…ครบเครื่องเรื่องไส้เดือน

คนที่ลุกขึ้นยืนหายใจชนิดเต็มปอดพร้อมก้าวเดินด้วยสองเท้าของตัวเองไปทุกการย่างก้าวของชีวิตไม่เคยท้อ หรือยอมแพ้ ก้าวไปอย่างมั่นคง มั่นใจในทุกฝีก้าว คนนั้...

เพาะ-ขายพันธุ์ไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน รับทรัพย์ ทุกวัน

ในวงการเกษตรไส้เดือนถือเป็นสัตว์ที่ทำประโยชน์ให้มากมาย การคืบคลานชอนไชในดินของสัตว์ชนิดนี้ช่วยทำให้ดินร่วนซุย การถ่ายเทน้ำและอากาศดี ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ...

เลี้ยงไส้เดือนแบบง่ายๆ สามารถผลิตเป็นปุ๋ยนำมาใช้กับพืชที่ได้ปลูกไว้โดยไม่ต้องซื้อ

บนเส้นทางก้าวเดินของชีวิต ทุกฝีก้าวย่อมให้เราได้มีการเรียนรู้ตลอดเส้นทาง โอกาสและเวลาที่เราพบระหว่างเส้นทางจะสามารถสร้างเส้นทางแห่งชีวิตให้เกิดกับเราไ...

เลี้ยงไส้เดือน ใช้มูลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำหน่ายเดือนละ 1 ตัน

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการใช้สารเคมีอย่างแพร่หลาย อาทิ ด้านเกษตรกรรม ที่เกษตรกรมักใช้ในการกำจัดพวกแมลงศัตรูพืช หรือใช้สารเคม...

เรื่องน่าสนใจ