วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

แท็ก: ป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

ขวัญชัย แตงทอง เกษตรกรทำนาดีเด่น ปี 2562 ที่ชัยนาท

“ข้าว” คือต้นธารแห่งวัฒนธรรมของคนไทย เป็นรากฐานของชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตและสังคมของไทย แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมาก สั...

เรื่องน่าสนใจ