วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ผลงานสิ่งประดิษฐ์

แท็ก: ผลงานสิ่งประดิษฐ์

วช. ขึ้นเหนือ จัดกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “พัฒนาคน พัฒนาอาช...

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...

วช. มอบรางวัล โครงการบ่มเพาะบุคลากรอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบรางวัลกิจกรรมติดดาว แก่นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่...

วช. เสริมศักยภาพบุคลากรสายอุดมศึกษา ปั้นนักวิจัย-นักประดิษฐ์ขับเคลื่อน BCG

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และการสร้างเครือ...

วช. โชว์สุดยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

"วันนักประดิษฐ์" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอ...

เรื่องน่าสนใจ