วันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก พระโค

แท็ก: พระโค

รู้จัก “โคขาวลำพูน” โคพื้นเมืองใกล้สูญพันธุ์ สู่ “พระโคแรกนาขวัญ”

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณ พระมหากษัตริย์ทรงโปรดให้จัดขึ้นเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร เป็นขวัญกำลัง...

เรื่องน่าสนใจ