วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก พันธุกรรมโคนม

แท็ก: พันธุกรรมโคนม

อ.ส.ค. พัฒนานวัตกรรมน้ำเชื้อคัดเพศ เพิ่มโอกาสได้ลูกโคนมตัวเมียกว่า 70%

เนื่องจากการใช้น้ำเชื้อแช่แข็งผสมเทียมโคนมในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรจะมีโอกาสได้ลูกโคเพศเมียมีเพียง 50% เท่านั้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (...

เรื่องน่าสนใจ