วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก พืชแซมยาง

แท็ก: พืชแซมยาง

สวนยางที่ไม่ได้มีเพียงแค่ยาง ทางออกของเกษตรกรยุคราคาผันผวน

คอลัมน์ ระดมสมอง โดย สุตาภัทร ม่วงนา ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธปท. ยางพารา เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตเกษตรกรกว่...

เรื่องน่าสนใจ