วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก มทร.อีสาน

แท็ก: มทร.อีสาน

มทร.อีสาน จับ 3 คลัสเตอร์หนุนศก.4.0 โลจิสติกส์ เกษตร อาหารและสุขภาพ ผลิตช่างราง การบิน ปั้นสมาร์ทฟาร...

ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยฯ โดย ดร. สุรเกียรติ เสถียรไทย มีนโยบายให้มทร....

มทร. อีสาน สุรินทร์ ชู…“ตลาดกรีน ม.” คำตอบที่ถูกต้องของตลาดนัดสีเขียว

ที่ผ่านมาสินค้าเกษตรอินทรีย์มักถูกนำไปวางขายตามตลาดนัดและปะปนกับสินค้าเกษตรประเภทอื่น อย่างตามโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ เนื่องจากผู้บริโภคต่างรู้กันดีว...

เรื่องน่าสนใจ