วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)

แท็ก: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)

วช.ชูนวัตกรรมพลิกโฉม “หน่อกะลา” เพิ่มรายได้เกษตรกรเกาะเกร็ด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว....

เรื่องน่าสนใจ