วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

แท็ก: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใช้ถ่านไม้ไผ่ เปลือกไข่บำบัดน้ำบาดาล ลดต้นทุนค่าน้ำให้เกษตรกรบ้านโฮ่ง จ.ลำ...

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการออกแบบระบบบำบัดน้ำบาดาลเพื่อการบริโภค ช่วยลดต้นทุนค่าน้ำให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผักบ...

เรื่องน่าสนใจ