เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันพฤหัสที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
หน้าแรก แท็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แท็ก: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

BEDO จับมือ มรภ.สวนสุนันทา มุ่งยกระดับสินค้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์

BEDO จับมือ มรภ.สวนสุนันทา หนุน ชุมชน และ ผู้ประกอบการ ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อน“โครงการยกระดับสินค้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยวิธีการที่เหม...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ผลิตกระดาษจากกล้วยหอมทองเหลือทิ้ง สร้างมูลค่าเพิ่มรายได้เกษตรกร

ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า 'กล้วยหอมทอง' เป็นสินค้าเกษตร...

สสว. จับมือ ISMED และ มรภ.สวนสุนันทา พัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส) จัดง...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสั...

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิท...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ร่วมกับ NIA เปิดรับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ Si...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA เปิดรับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่...

มรภ.สวนสุนันทา ผลักดันร้านอาหารริมบาทวิถี ยกระดับสู่เส้นทางอาหารเมืองกรุง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอินเต...

นายอทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราช...

วช. หนุนทีมวิจัยจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดปัตตาเวีย และบรรจุภัณฑ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการผลิตคิดค้นนว...

NISIT VIPVUP เปิดตัวสุดอลังการ ร่วมด้วย พลอยชมพู และ มิ้น นวินดา สองพรีเซ็นเตอร์หลักของแบรนด์

1 ต.ค 2565 ณ ลาน Atrium 1 Siam Center บริษัท โว๊ค อัพ ทาวน์ จำกัด ได้มีการเปิดตัว แบรนด์ "NISIT VIPVUP" (นิสิต วิบวับ) พร้อมผลิตภัณฑ์ด้านความงาม 2 ตัว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกับวัดจุฬามณี เพิ่มมูลค่าดอกกุหลาบบูชาท้าวเวสสุวรรณ สู่งานวิจัยนว...

รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทำ...

สวนสุนันทา เปิดตัว “ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี บ้านเชียง อุดรธานี” แหล่งวัฒนธรรมมรดกโลกสู่เคร...

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) วิทยาเขตนครปฐม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มียุทธศาสตร์ในการเป็นศูนย...

เรื่องน่าสนใจ