เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566
หน้าแรก แท็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แท็ก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มทร.ศรีวิชัย ร่วมหารือทางด้านการศึกษา กับ Nanyang Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์

ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร ได้แก่ ดร.ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพัฒนาแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย

นางสาวชวนพิศ เปรมกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุม...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.แสงทอง บุญยิ่ง อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่...

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมโครงการ ปลูกฝังค่านิยมวิถีพุทธ

อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อ...

18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระนามปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เ...

มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช ยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู...

มทร.สุวรรณภูมิ คว้าอันดับ 3 มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2022 กลุ่มราชมงคล

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Gre...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพร...

มทร.ศรีวิชัย รวมพลังจิตอธิฐานถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) แจ้งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งมหาวิทยาลัยในกำกั...

มทร.สุวรรณภูมิ เจ๋ง ยกเครื่องหลักสูตรด้านท่องเที่ยวและโรงแรมหลังโควิด-19 คว้า 3 รางวัล แชมป์ประเทศไท...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระ...

เรื่องน่าสนใจ