วันพฤหัสที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก มะม่วงบ้านแฮด

แท็ก: มะม่วงบ้านแฮด

มะม่วงบ้านแฮด ส่งออก ผลิตนอกฤดู ทำเงินกว่า 3 ทศวรรษ

สภาพดินที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายหรือบางพื้นที่เป็นดินทรายในพื้นที่ภาคอีสาน ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ ยกเว้นพื้นที่ทำนาที่ยังคงเพาะปลูกข้าว ...

เรื่องน่าสนใจ