เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก มันสำปะหลัง

แท็ก: มันสำปะหลัง

เจาะเทคนิคปลูก “มันสำปะหลัง” แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ เน้นควบคุมต้นทุน-บำรุงตรงจุด ได้ผลผลิตกว่า 7 ตัน/ไร่...

หนึ่งในปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูก “มันสำปะหลัง” มักเจอคือ ผลผลิตตกต่ำจากดินเสื่อม เนื่องจากพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ซึ่งมีความอุดมส...

สหกรณ์นิคมนครชุม กำแพงเพชร เดินหน้าช่วยเหลือสมาชิก คืนกำไรเกษตรกรปลูกมันในรูปแบบ “ค่าขนส่ง”

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรสมาชิกผู้ปลูก...

พะเยา ประชุมบริหารจัดการมันสำปะหลัง

นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565...

นวัตกรรมไส้มันสำปะหลัง ดูดซับคราบน้ำมันได้ ไอเดียนักศึกษา “มจธ.”

เหตุการณ์การรั่วไหลของน้ำมันในทะเลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการรั่วไหลเล็กน้อยจากเรือหรืออุบัติเหตุครั้งร้ายแรงของท่อขนส่งน้ำมัน สร้างผล...

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กำแพงเพชร จำกัด จับมือสหกรณ์เครือข่ายโคนม และผู้ประกอบการส่ง...

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการตลาดนำการผลิต ใช้รูปแบบพันธสัญญ...

ชาวไร่มันสำปะหลัง เฮ นักวิจัยไบโอเทค สวทช. คิดค้นชุดตรวจ ‘Strip test’ ตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างร...

‘โรคใบด่างมันสำปะหลัง’ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชนิด Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) เป็นโรคอุบัติใหม่ที่พบการแพร่ระบาดในพื้นที่เพาะปลูกในหลายจังห...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด นครราชสีมา ต้นแบบธุรกิจโรงงานมันสำปะหลังครบวงจร

ธุรกิจโรงงานมันสำปะหลังครบวงจร ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม นำกากที่เหลือมาใช้เป็นพลังงาน ปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ ผลพลอยได้ สุดท้ายกากเป็นปุ๋ยชั้นยอด ต้อง...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือผู้ประกอบการมันสำปะหลัง กำแพงเพชร ดันกำแพงเพชรโมเดล

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงนามและแถลงข่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตก...

แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ ...

กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดเด่นในเรื่องของการตลาดนำการผลิต ซึ่งตลาดมีความต้องการมันสำปะหลังอินทรีย...

ปลูกมันสำปะหลังให้มีกำไร “ปรียานันท์ นามดวง” แนะมือใหม่ ต้องประณีต

“มันสำปะหลัง” พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยอีกชนิดหนึ่ง ปัจจุบันเกษตรกรทั่วประเทศให้ความสนใจขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในแต่ละปีเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าบางช่วงบ...

เรื่องน่าสนใจ