วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก รถกำจัดวัชพืช

แท็ก: รถกำจัดวัชพืช

รถกำจัดวัชพืช-หว่านปุ๋ยอินทรีย์มันสำปะหลัง ลดสารเคมี ประหยัดเงินชาวไร่ ที่เมืองอุบลฯ

ที่แปลงทดลองปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ กลุ่มบริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย นำเกษตรกรก...

เรื่องน่าสนใจ