วันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก รวมพลังเลี้ยงโคขุน

แท็ก: รวมพลังเลี้ยงโคขุน

เกษตรกรแม่ฮ่องสอน รวมพลังเลี้ยงวัวขุนอย่างมีระบบ ดันรายได้พุ่ง

อาชีพทางการเกษตรของประชากรอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่ทำนาปลูกข้าวนาปี เมื่อเสร็จจากการเก็บผลผลิตแล้วมักนิยมทำเกษตรนอกฤดู อย่างเช่น ปลูกกระเท...

เรื่องน่าสนใจ