วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ระบบจัดการน้ำ

แท็ก: ระบบจัดการน้ำ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน เปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลำดับที่ 22 ที่หมู่บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิ...

การบริหารจัดการภาคการเกษตร ในสภาวะแห้งแล้ง ควรจะทำอย่างไร?

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม มีการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศ...

อ่างเก็บน้ำหนองด้าง ตัวอย่างการจัดการน้ำ เพื่อชีวิตของคนในชุมชน ที่จอมทอง

“น้ำคือพื้นฐานของชีวิต” การมีแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ล้วนมีผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนทั้งด้านการใช้น้ำเพื่อ...

เรื่องน่าสนใจ