เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก ราชมงคลสุวรรณภูมิ

แท็ก: ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมความรู้ “Digital Transformation”

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธานเปิดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Digital Transformation” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ทองแตง ป...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุว...

บูรณาการนโยบายประชาสัมพันธ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ

นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสื่อสารและประ...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก U2T for BCG

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับเทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่อง...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดตลาดโชว์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 19 ตำบล (U2T Market)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเป...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ความรู้ด้านรถยนต์ไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าและวิธีการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดการขัดข้องบนทางพิเศษ ให้กับบุคลากร บริษ...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมจิตวันทา บูชาครู

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกล...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาผักตบชวา

อาจารย์จีรัฐติกุล กล้าหาญ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์พิษณุ สินโพธิ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักศ...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นางสาวบัณฑิตา โพธิ์แก้ว นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.ส...

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาปลาเชียงแผ่นอบกรอบ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ S...

เรื่องน่าสนใจ