วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ลดต้นทุนการผลิต

แท็ก: ลดต้นทุนการผลิต

ขวัญชัย แตงทอง เกษตรกรทำนาดีเด่น ปี 2562 ที่ชัยนาท

“ข้าว” คือต้นธารแห่งวัฒนธรรมของคนไทย เป็นรากฐานของชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตและสังคมของไทย แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมาก สั...

ซินเจนทา โชว์นวัตกรรมเด่น ช่วยชาวนาลดต้นทุนได้ 15%

ซินเจนทา ร่วมฉลองวันข้าวและชาวนาไทย โชว์นวัตกรรมเด่น ช่วยชาวนาลดต้นทุนได้ 15% นางสาววัชรีภรณ์ พันธุ์ภูมิพฤกษ์ หมอพืชและผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนธุ...

กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ส่งเสริมชาวเขาลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค...

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวเขาบ้านดอยปุย ทอดพระเนตรเห็นชาวเขาปลูกฝิ่นแต่ยากจน จึง...

เรื่องน่าสนใจ