วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก วว. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย

แท็ก: วว. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย

วว. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย ภายใต้การดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผล...

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื...

เรื่องน่าสนใจ