วันพฤหัสที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก วว. ได้รับการรับรองความสามารถการทดสอบ บรรจุภัณฑ์การขนส่งจาก ISTA

แท็ก: วว. ได้รับการรับรองความสามารถการทดสอบ บรรจุภัณฑ์การขนส่งจาก ISTA

วว. ได้รับการรับรองความสามารถการทดสอบ บรรจุภัณฑ์การขนส่งจาก ISTA

สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ได้รับการรับรอง...

เรื่องน่าสนใจ