วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก วัชพืชและผักตบชวา

แท็ก: วัชพืชและผักตบชวา

วช. นำนวัตกรรมจัดการกับวัชพืช-ผักตบชวา ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วช. ได้รับมอบหมายจาก ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยคณะกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจ กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้ดำเนินกิจกรรม...

เรื่องน่าสนใจ